>

Swyddog Coedyddiaeth / Arboriculture Officer

Cyngor Gwynedd

Swyddog Coedyddiaeth / Arboriculture Officer

Job Details

Company:

Cyngor Gwynedd

Location:

Bangor/Conwy/Halkyn/Dolgellau

Reference:

24-27137

Salary:

S4 £34,834 - £36,648 a year

Contract:

Full-time

Hours:

37 hours per week

Closing date:

16th May 2024

Job Contact Details

Contact:

Owen Jones

Telephone:

07824 104 235


Apply Here

Swydd 18 mis, posibilrwydd o ddod yn barhaol.

CYFLOG: S4 (26-28) (£34,834 - £36,648)

LLEOLIAD - un o’r swyddfeydd canlynol

Bangor/Conwy/Halkyn/Dolgellau

Bod yn gyfrifol am reoli'r coed, coedwigoedd a'r gwrychoedd ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn rhanbarthau Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Ymgymryd yn uniongyrchol ag arolygon diogelwch coed ac archwiliadau cyflwr coed ar hyd llwybrau cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swyddi uchod, cysylltwch â Owen Jones ar 07824 104 235.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 16.05.2024

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd


18 month post, possibility of becoming permanent.

SALARY: S4 (26-28) (£34,834 - £36,648)

LOCATION – one of the following office locations;

Bangor/Conwy/Halkyn/Dolgellau

To be responsible for managing the trees, woodlands and hedgerows on the trunk network in the North & Mid Wales regions in accordance with Welsh Government requirements. To directly undertake tree safety surveys and condition inspections of trees along the North and Mid Wales trunk road routes.

If you have any specific queries relating to the above post, please contact Owen Jones on 07824 104 235.

For this post, the ability to communicate in English is essential.

Closing Date: 16.05.2024

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

Job Pack

Apply Here

Notice:

The views, opinions or salary expressed in this job vacancy do not necessarily reflect the views of the Arboricultural Association.